Er du leder i en produktions-virksomhed? Gør som schweizerne: få sygefraværet hos de ansatte ned.

Af Signe Gad, lærer i alexanderteknik

Virksomheder især i Schweiz har fået øje på fordelene ved at hyre professionelle bevægelses-fagfolk ind, der tager sig af de ansatte, så de ikke får problemer i bevægeapparatet ved at udføre deres arbejde. De hjælper dem med at blive bedre til selv at mærke, hvad der er godt og skidt for kroppen i løbet af arbejdsdagen.

De hjælper dem med at få variationer indført i rutinerne, og med at arrangere deres arbejdsstation, så belastninger af bevægeapparatet mindskes. Dermed ryger sygefraværet pga problemer i bevægeapparatet ned.

Disse bevægelses-fagfolk er uddannet i at undervise i alexanderteknik, og med deres tilgang viser erfaringen, som selvfølgelig er registreret med grafer og søjler, at man kan opnå en markant forbedring af de ansattes helbred, trivsel, arbejdsglæde, sammenhold, kommunikation – samt bundlinie.

Markant nedgang i sygefravær
Næste gang du holder en lommekniv i hånden fra Victorinox i Schweiz, så tænk på, at den er fremstillet af mennesker, der har en god ledelse! Derfor trives de, og derfor har man i virksomheden banket sygefraværet ned fra 56.000 timer om året til 25.000. Dette er gjort op efter 3 år, hvor de ansatte i produktionen har fået tilbud om bevægelsesundervisning af lærere i bevægelse og alexanderteknik på arbejdspladsen.

De får dels gruppeundervisning – dels soloundervisning i alexanderteknik på den arbejdsstation, de udfører deres job ved – dels går de i énrum og får undervisning.

Det er ikke længe, den enkelte får underviserens opmærksomhed ad gangen. Men med enkelte justeringer af arbejdsstillinger, indretning af pladsen plus – og dette er måske det allervigtigste – en bedre evne til at mærke for den enkelte, hvad der foregår i bevægeapparatet som følge af arbejdsopgaven, er der meget positive resultater.

Modige og fremsynede ledere
Lederne, der for efterhånden 20 år siden sagde ja til at indføre alexanderteknik og bevægelse i virksomheden har været fremsynede, nysgerrige – og tålmodige. De lod eksperimentet løbe i 3 år, før de så på udviklingen. Sygefraværet var mere end halveret!

Pointen med alexanderteknik på arbejdspladsen
Pointen er, at den enkelte ansatte selv skal involveres i at tage ansvar for sin egen krop. Samt  som nævnt, at de skal coaches i at finde ud af, hvordan de udvikler deres egen indre rumlige fornemmelse (sansemotoriske bevidsthed).

Der er brug for helhedstænkning
Således er det ikke blot de ydre omstændigheder, der rettes til, men også den enkeltes indre sansninger, der skal skærpes. Med alexanderteknikkens helheds-tilgang kan enhver interesseret lære, hvordan man kan gebærde sig med en større grad af lethed uanset hvad det er, man skal lave, ikke mindst på arbejdspladsen!

Mere om alexanderteknik på arbejdspladsen

Book mig til en præsentation