Hvad er alexanderteknik?

Alexanderteknik lærer dig at bruge færre kræfter, så du slider mindre på dig selv, uanset hvad du laver. Undervisningen er læring for livet og er blandt andet kendt som effektiv til at forebygge og genoprette problemer i bevægeapparatet inklusive stemmeproblemer.
Hvordan virker alexanderteknik? -En videnskabelig tilgang

Embodied mindfulness
Man kan godt kalde alexanderteknik for “embodied mindfulness”, forstået på den måde, at man tager udgangspunkt i sit nærvær og sin opmærksomhed. Man lærer, hvordan man kan stå, gå og bevæge sig med en solid jordforbindelse og at blive mere opmærksom på sit sædvanlige bevægelsesmønster. Ud fra det får man redskaber til at lave nogle småjusteringer, så man kan ændre indgroede, opslidende vaner, man dårligt nok er klar over, at man har, til nogle mere hensigtsmæssige.

Langtidsholdbar
Når man bruger alexanderteknik som udgangspunkt i en hvilken som helst bevægelse eller aktivitet i det daglige, bliver man mere langtidsholdbar – og man lærer, hvordan man kan ældes med ynde!

Ro og rummelighed
Alexanderteknik er ikke behandling, men det kan have en behandlende effekt på en lang række problemer i bevægeapperatet, ligesom det forebygger stress og giver mere ro og rummelighed. Forudsætning for dette er, at man får et vist antal lektioner uden for lange pauser imellem, da man ikke kan ændre sine dybtliggende vaner på et par uger.

Se denne film om alexanderteknik, oprindeligt vist på Channel 4.

Klik dig frem til mere info: