Hvad er alexanderteknik?

Alexanderteknik lærer dig at bruge færre kræfter, så du slider mindre på dig selv, uanset hvad du laver. Undervisningen er læring for livet og er blandt andet kendt som effektiv til at forebygge og genoprette problemer i bevægeapparatet inklusive stemmeproblemer.

Man kan godt kalde alexanderteknik for “embodied mindfulness”, forstået på den måde, at man tager udgangspunkt i sit nærvær og sin opmærksomhed. Du lærer, hvordan du kan stå, gå og bevæge dig med en solid jordforbindelse og at blive mere opmærksom på dit sædvanlige bevægelsesmønster. Udfra det får du redskaber til at lave nogle småjusteringer, så du kan ændre indgroede, opslidende vaner, som man dårligt nok er klar over, at man har, til nogle mere hensigtsmæssige. Når man bruger alexanderteknik som udgangspunkt i en hvilken som helst bevægelse eller aktivitet i det daglige, bliver man mere langtidsholdbar og mere væredygtig.
Alexanderteknik er ikke behandling, men det kan have en behandlende effekt på en lang række problemer i bevægeapperatet, ligesom det forebygger stress og giver mere ro og rummelighed. Forudsætning for dette er, at man får et vist antal lektioner uden for lange pauser imellem, da man ikke kan ændre sine dybtliggende vaner på et par uger.

Se denne film om alexanderteknik, oprindeligt vist på Channel 4.

Klik dig frem til mere info: