Alexanderteknik på arbejdspladsen gavner trivsel, kommunikation og bundlinie

“Alexander Technique: Training for the self-management of workers to prevent musculoskeletal disorders” 

blev publiceret af erhvervsorganisationen Foment del Treball Nacional de Catalunya, Barcelona i 2012.

Virksomhedernes efterspørgsel
23 virksomheder deltog fra 9 lande; heraf fik omkring i alt 2200 ansatte undervisning i arbejdstiden. Erfaringerne er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer.

Virksomhederne efterspørger hovedsaligt alexanderteknik som metode til

 • at tage hånd om muskel-skelet problemer
 • stresshåndtering
 • team work
 • arbejdsglæde
 • det psykiske arbejdsmiljø
 • kommunikation
 • kreativitet

Desuden mere forretningsmæssige formål som

 • mindre fravær pga sygemeldinger
 • at holde på talentfulde medarbejdere
 • at mindske antallet af fejl
 • at forøge produktiviteten

Samstemmende positive erfaringer
Uanset om de ansatte er højt specialiserede, (fx musikere eller kirurger) om de laver gentagne bevægelser mange gange om dagen, (fx samlebånd) eller om de laver tungt eller stillesiddende arbejde. (fx gartnere eller ansatte ved skærm) er der samstemmende positive erfaringer fra alle 23 virksomheder.

Uddrag af konklusioner fra virksomhederne

Siemens AG:
“Vi anbefaler at udbrede det til alle områder af produktionen. Det tyder på at denne positive forandring er kommet for at blive.”

D.E.V.K.:
“Først fik de ansatte hold-undervisning, men da det ikke gav de forventede resultater, fik de individuel undervisning, hvilket gav et meget tilfredsstillende resultat.”

Treuhand GmbH:
“Det lader til at være en god forebyggende metode mod sygdom. Det fortsætter med at være meget populært, selvom medarbejderne selv skal betale halvdelen af udgifterne.”

UNIcible:
“Organisationen anbefaler denne undervisning til alle arbejdsgivere, som gerne vil give deres ansatte mulighed for at forøge evnen til at være mere fleksible, for at blive mere assertive, for at forbedre kommunikationen, for at kunne tale offentligt, for at formindske fysiske og følelsesmæssige spændinger samt opnå bedre ergonomiske forhold på arbejdspladsen.”

Victorinox:
“I begyndelsen af projektet havde medarbejderne mange problemer med seneskedehinde-betændelse og udprægede muskelspændinger. Jeg har overvejet, hvordan man kan komme det problem til livs og alexanderteknik lød som en passende løsning, idet det indebærer en læreproces og opmuntrer til at medarbejderne selv kan tage del i ansvaret for deres helbred. Vores erfaring er, at når medarbejderne LÆRER, virker det.”

Steuerberatverband Schlewswig-Holstein e.V.:
“Virksomheden mener, at succesraten af alexanderteknik-undervisningen i høj grad afhænger af lærerens fokus. Hvis virksomheden ligesom os er så heldig at finde en lærer med en forretningsmæssig tankegang, så fokus er på at løse dens specielle udfordringer, vil jeg uden tøven anbefale metoden.”

Succeskriterier
Forfatteren til undersøgelsen Mireia Mora i Griso mener, at den positive tilbagemelding fra samtlige virksomheder skyldes, at alexanderteknik altid er tilpasset den enkelte elev og dennes behov, uanset hvor forskellige, de måtte være. (Det skal understreges, at dette gælder ved netop individuel undervisning, som virksomhederne tilbød, og altså ikke holdundervisning.)

Hun skriver endvidere, at det er en forudsætning for god undervisning, at læreren er uddannet tilstrækkeligt på en skole, der lever op til internationale standarder, ligesom eleven er nødt til at være åben for at lære og at ændre vaner.

Dette indlæg er skrevet i 2013 og genudgives med lige stor aktualitet.