Alexanderteknik er effektivt mod kroniske eller tilbagevendende lænderygsmerter

Det slog et randomiseret, kontrolleret studie fast i 2008.

Resultaterne blev publiceret i British Medical Journey med titlen: “Randomised controlled trial of Alexander Technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain”

Dette projekt giver stærk evidens for betydelig reduktion af lænderygsmerter med alexanderteknik. Deltagerantallet var på 579 personer med kronisk eller tilbagevendende lænderygsmerter.

Interventioner var
A) 24 lektioner i alexanderteknik på 3 måneder
B) 6 lektioner i alexanderteknik plus ordination af 30 minutters rask gåtur dagligt
C) massage
D) kontrolgruppe

Konklusioner registret 1 år efter sidste intervention:

  • 24 lektioner i alexanderteknik på 3 måneder nedsætter 21 månedlige smertedage til 3. Desuden blev deltagerne i stand til at udvide deres aktiviteter, som smerterne ellers havde bremset dem i at udføre.
  • 6 lektioner + 30 minutters rask gåtur dagligt havde en forbedrende effekt, der var 70% lige så god som de 24 lektioner.
  • Til sammenligning havde massage ingen effekt målt efter 1 år.

NOTE: Medvirkende lærere var alle certificerede i alexanderteknik, så de lever op til standarderne for forsvarlig undervisning, vedtaget af STAT, Society for Teachers of the Alexander Technique – og dermed også DFLAT, Dansk Forening for Lærere i Alexanderteknik

Artiklen findes her