Priser for lektioner i Alexanderteknik

Første lektion varighed 60 minutter 800 kr.

Efter første lektion er varigheden pr. lektion 45 minutter – 600 kr.

Efter første lektion kan du få 10% rabat med et 10-turskort for 5.400 kr.
Det er gyldigt 1 år fra udstedelsesdatoen.
Overskydende klip kan refunderes, dog senest 1 år efter udstedelsesdatoen, se nedenfor.

 

Betaling
Kontant eller Mobile Pay efter hver lektion.

Ved køb af 10-turskort kan du evt. overføre betaling til konto.

Afbud
Ring eller send en sms senest 24 timer før aftalen.

Ved udeblivelse uden en force majeure årsag vil jeg opkræve en fuldt betalt time.

NB! Ved smitsom sygdom som f.eks forkølelse bedes du melde afbud, og det skal du selvfølgelig ikke betale for.

Tilbagebetaling af ubrugte klip på 10-turs klippekort
Hvis du ønsker at stoppe, før klippene er brugt og indenfor den aftalte tid (1 år), kan du få returneret antallet af ubrugte klip minus din pris på klippekortet, men udregningen sker efter standardprisen på 600 kr pr lektion.
Ex: 2 klip er tilbage. Du har brugt 8 klip. Du får 5.400 kr – (8 × 600kr) = 600 kr retur.

BEMÆRK at refusion af ubrugte klip skal ske senest den dag, kortet udløber, dvs. 1 år fra udstedelsesdato.