Børsmægler, styrmand på prammen med kranen, vagt på Knippelsbro, jurist i Udenrigsministeriet, præst i Vor Frelser – alle typer af udfordringer på en arbejdsplads kan afhjælpes med alexanderteknik.

Undersøgelse fra 2012:

Alexanderteknik på arbejdspladsen

gavner såvel ansatte som bundlinie

 

“Alexander Technique: Training for the self-management of workers to prevent musculoskeletal disorders” 

blev publiceret af erhvervsorganisationen Foment del Treball Nacional de Catalunya, Barcelona

VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL
23 virksomheder deltog fra 9 lande; heraf fik omkring 2200 ansatte undervisning i arbejdstiden.
Erfaringerne er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer.

Virksomhederne efterspørger hovedsaligt alexanderteknik som metode til

 • at tage hånd om muskulo-skelettale problemer
 • stresshåndtering
 • team work
 • arbejdsglæde
 • det psykiske arbejdsmiljø
 • kommunikation
 • kreativitet

Desuden mere forretningsmæssige formål som

 • mindre fravær pga sygemeldinger
 • at holde på talentfulde medarbejdere
 • at mindske antallet af fejl
 • at forøge produktiviteten

Uanset om de ansatte er højt specialiserede, (fx musikere eller kirurger) om de laver gentagne bevægelser mange gange om dagen, (fx samlebånd) eller om de laver tungt eller stillesiddende arbejde. (fx gartnere og ansatte ved skærm) er der samstemmende positive erfaringer fra alle 23 virksomheder.

UDDRAG AF KONKLUSIONER FRA VIRKSOMHEDERNE 

Vi anbefaler at udbrede det til alle områder af produktionen. Det tyder på at denne positive forandring er kommet for at blive.

Siemens AG

Først fik de ansatte hold-undervisning, men da det ikke gav de forventede resultater, fik de individuel undervisning, hvilket gav et meget tilfredsstillende resultat.

D.E.V.K.

Det lader til at være en god forebyggende metode mod sygdom. Det fortsætter med at være meget populært, selvom medarbejderne selv skal betale halvdelen af udgifterne.

Treuhand GmbH

Organisationen anbefaler denne undervisning til alle arbejdsgivere, som gerne vil give deres
ansatte mulighed for at forøge evnen til at være mere fleksible, for at blive mere assertive, for at
forbedre kommunikationen, for at kunne tale offentligt, for at formindske fysiske og følelsesmæssige
spændinger samt opnå bedre ergonomiske forhold på arbejdspladsen.

UNIcible

I begyndelsen af projektet havde medarbejderne mange problemer med tendinitis og
udprægede muskelspændinger. Jeg har overvejet, hvordan man kan komme det problem til livs og
alexanderteknik lød som en passende løsning, idet det indebærer en læreproces og opmuntrer til at
medarbejderne selv kan tage del i ansvaret for deres helbred. Vores erfaring er, at når medarbejderne
LÆRER, virker det.

Victorinox

Virksomheden mener, at succesraten af alexanderteknik-undervisningen i høj grad afhænger af lærerens fokus. Hvis virksomheden ligesom os er så heldig at finde en lærer med en forretningsmæssig tankegang, så fokus er på at løse dens specielle udfordringer, vil jeg uden tøven anbefale metoden.

Steuerberatverband Schlewswig-Holstein e.V.

SUCCESKRITERIER
Forfatteren til undersøgelsen Mireia Mora i Griso mener, at den positive tilbagemelding fra samtlige virksomheder skyldes, at alexanderteknik altid er tilpasset den enkelte elev og dennes behov, uanset hvor forskellige, de måtte være.

Hun skriver endvidere, at det er en forudsætning for god undervisning, at læreren er uddannet tilstrækkeligt på en skole, der lever op til internationale standarder, ligesom eleven er nødt til at være åben for at lære og at ændre vaner.