Tekster på Wikipedia skal gerne have “encyklopædisk karakter”. Troværdig, informativ og så objektiv som mulig.

På Wikipedia frarådes det, at man skriver om sit eget fag, forening, virksomhed eller hobby. Det kan man egentlig kun ryste på hovedet af, for hvis ikke forfatterne er nogen, der ved noget om et givent emne, hvor interessante bliver teksterne så? Vi kan ikke alle være professionelle journalister, der kaster os ud i research af emner, vi ikke kender til i forvejen. Så selvfølgelig har jeg ikke holdt mig tilbage, da jeg for nyligt opdagede, at den gamle pænt ringe tekst om alexanderteknik var blevet slettet på grund af dens “ikke encyklopædiske karakter” samt manglende referencer.

Nu har jeg så slået til. Jeg håber, at teksten lever op til krav om encyklopædi. Har du tilføjelser eller ændringer, ja, så er Wikipedia jo et opslagsværk, alle kan bidrage til. Bring it on!