Store summer og mange lidelser at spare, hvis vi fokuserede mere på at forebygge rygsmerter.

-Og eftersom et større randomiseret studie, som blev publiceret for hele 15 år siden i BMJ slog fast, at alexanderteknik er meget effektivt i forhold til at reducere lænderygsmerter – ja, hvorfor så ikke benytte sig af den mulighed, når nu så mange andre tilgange ikke virker i det lange løb?

Alexanderteknik er ikke behandling. (Læs evt. her, hvad det så er.) Men vi kan igen og igen konstatere, at den nye erfaring, man får fra undervisning i alexanderteknik, snildt kan have en behandlende effekt.

Mest udbredte plage er smerter i ryggen
I marts måned 2023 bragte Berlingske en artikel fra Ritzaus skribent Rikke Lund Kristensen. Den citerer jeg fra:

”Smerter i ryggen er den sygdom i Danmark, som flest lider af, og en af de største årsager til alt fra langvarigt sygefravær, førtidspensionering samt både indlæggelser på hospitalet og besøg hos lægen.”

Rapport fra sundhedsstyrelsen
Oplysningerne i artiklen kommer fra en rapport udgivet af sundhedsstyrelsen. Heri beskrives, hvordan de mest udbredte sygdomme påvirker den enkelte, men også samfundsøkonomien.

”Samlet tegner der sig et billede af, at muskel-skelet-lidelser som lænderyg- og nakkesmerter samt slidgigt ikke bare har store konsekvenser for den enkelte, men også for samfundsøkonomien.”

På grund af bare disse sygdomme tildeles der årligt 4200 nye førtidspensioner, og de giver et årligt produktionstab på svimlende 21.000.000.000 kr. (Der står 21 milliarder kroner.)

Men ikke nok med det. Tænk, hvor meget lidelse, der findes blandt danskerne. Det er da værre end nationens årlige produktionstab. Ikke desto mindre kunne man måske have brugt de mange milliarder til at hyre nogle veluddannede lærere i alexanderteknik fx på arbejdspladser, på uddannelsessteder (som man gør i UK og USA på musikkonservatorier, skuespiller- og danseuddannelser, for ikke at tale om på radiografuddannelsen tilknyttet Karolinska sygehuset i Stockholm) på skoler, i sportsklubber og hvad har vi. Det er da bare om at gribe idéen. Mon ikke en generel bedre indsigt i sit bevægelsesmønster for den enkelte kunne påvirke ikke bare den enkeltes fysiske tilstand, humør og arbejdsevne – men også bruttonationalproduktet i positiv retning. Jeg tror det!

Her er min artikel om det omtalte studie. Det slog fast, at alexanderteknik i gennemsnit kan reducere 24 smertedage til 3 om måneden, målt 1 år efter den sidste lektion af i alt 24 som foregik i løbet af 3 måneder.

Her er min artikel om undersøgelse af alexanderteknik på arbejdspladsen